افزودن نظر جدید

پَئیْتی وَنْگْهُو مَزْدَاؤُ اَهورُو وَئِثَا اَشات هَچا یَاؤْنْگهَام چَا تَانْس چَاتَاؤُس چَایَزَ مَئِیْده در آیین زرتشتی زن و مرد یکسان هستند و بهتری و برتری آنان تنها یک شرط دارد و آن راستی در اندیشه و گفتار و کردار است و در این کار نیز خواست هرکس، خدمت هرچه بیشتر به جهان است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.