افزودن نظر جدید

سلام گرامی؛ در انتساب گاتها به زرتشت تردید بسیاری وجود دارد و دلایلی فراوان مبنی بر تحریف این کتاب وجود دارد: نقدی بر کتابت گاتها ؛ وقتی اهریمن سخنان اهورامزدا را نوشت : http://www.adyannet.com/news/1460 --- گاتها ربطی به زرتشت ندارد : http://www.adyannet.com/news/1515 --- اخراجی های گاتها : http://www.adyannet.com/news/1464 -- زیاده در گاتها : http://www.adyannet.com/ar/node/1496 -- حذف بخش عظیمی از گاتها در گذر تاریخ : http://www.adyannet.com/ar/node/1470 -- نقدی بر سخنان موبد خورشیدیان درباره ی اعتبار گاتها : http://www.adyannet.com/news/1533 -- نقدی بر سخن موبد کورش نیکنام درباره ی اعتبار گاتها : http://www.adyannet.com/ar/node/1509
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.