افزودن نظر جدید

سلام. من در این منابع دیدم: جعفر مرتضی عاملی، سیرت جاودانه، ترجمه محمد سپهری، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384، ج 1، ص 169. هاشم معروف الحسنی، سیرة المصطفی، ترجمه حمید ترقی جاه، تهران: نشر حکمت، 1412 هجری قمری، ج 1، ص 426. در این کتابها قاعدتاً منبه اولیه اش ذکر شده.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.