افزودن نظر جدید

سلام. نهایت فلسفه زرتشت این بود که میگفت: همه ما از روان گاو هستیم و به سوی روان گاو حرکت میکنیم. یعنی زرتشت معتقد بود که کمال انسان در این هست که به روح گاو مقدس ملحق یشه. این مقاله رو بخونید با سند توضیحاتی داده شده: https://www.adyannet.com/fa/book/25118
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.