افزودن نظر جدید

این مقاله با اسناد و مدارک و دلایل نوشته شده. اگر کسی قبول نداره باید با دلیل و مدرک پاسخ بده. وقتی کسی رو به روانی بودن متهم میکنید یعنی از لحاظ منطقی به بن بست رسیدید. نه سواد دارید و نه شجاعت قبول واقعیت. در پاسخ به شما خیلی راحت میشه گفت: «واقعاً برای روان بیماری که این مقاله سراسر سند و مدرک و دلیل رو قبول نمیکنه متأسفم». این طور راضی میشید؟ اگر راضی نمیشید پس سعی کنید درست رفتار کنید. به کسی سنگ نزنید تا کسی هم به شما سنگ نزنه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.