افزودن نظر جدید

حاجی لطفا سند بده!! بعد کجا ایرانیان باستان با زن شوهردار همبستر شدند؟!(قرآن، سوره نسا :ایه24)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.