افزودن نظر جدید

ببخشید مجددا مجبور به اصلاح بخشی از نظر خود شدم اینکه "عده زیادی از این فرقه را " اصلاح میکنم" به تعدادقابل توجهی از افراد این فرقه" (آن هم غیر گنابادی در سایر استانها) چون انسان نباید دوستان خود را به اشتباه بیاندازد این اشتباه به اصطلاح لپی (شما بخوانید لفظی) بود قطعا شما هم میدانید که همه ادیان و مذاهب هم وجدانهای بیدار دارند ولی چون بنده عینا شاهد بدبخت شدن تعدادی از همین افراد در جریان عکس برداری های اجتماع عظیم 9 دی بودم وجدان خودم هم ایجاب میکرد اطلاع رسانی کنم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.