افزودن نظر جدید

کوروش‌دوستان و هخامنشی‌پرستان، خواسته یا ناخواسته در حال خیانت به ایران و خدمت به صهیونیسم هستند. بشنوید: https://www.adyannet.com/fa/news/31912
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.