افزودن نظر جدید

شما نه احوازی هستید. نه اهوازی. با این کارها و نقشه‌های کودکانه میخواهید شلوغ بازی دربیاورید. این‌کارها را نکنید. چون یک عرب (حتی طرفداران صدام) این طوری که شما نوشتید نمی‌نویسند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.