افزودن نظر جدید

قرار نیست همیشه سکوت کنیم. گاهی باید جواب داد: نژادپرستان اریایی، کوروش پرست‌ها زرتشتی‌بازها از موش فاضلات کثیف تر هستند. چون موش‌های فاضلاب با مادر و دختر خودشون همبستر نمیشن. اما کوروش پرستها و زرتشتی بازها و نژادپرستان آریایی این کار رو میکردند. مطالعه 80 سند در اثبات همبستری با محارم در میان عاریایی ها: https://www.adyannet.com/fa/book/25068
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.