افزودن نظر جدید

نظرتان در مورد اراجیف جدید باستانگرایان که میگن سرور و سالار شهیدان من بابک است قهرمان من رستم و شاه من کوروش است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.