افزودن نظر جدید

درباره شاپور شهبازی پرسیدید که آیا باستانگرا هست؟ بنده پاسخ دادم که با معیارهایی که من در ذهن دارم، بله باستانگرا هست. منتها هر کس یک معیاری دارد. یعد درباره بیرونی و خالقی مطلق پرسیدید، من اگر جواب بدهم ممکن هست اسم هزار نفر دیگر را هم بیاورید و باید یک یک آن هزار نفر را تیک بله / خیر بزنم. فایده این پرسش‌ها چیست؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.