افزودن نظر جدید

اینکه چرا اسکندر در ادبیات ایرانی به اوج رسانده شد، پرسشی است که در پاسخِ آن، جز به یک سری احتمالات نمی‌توان استناد کرد. هرچه گفته و شنیده میشود "شایدها" است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.