افزودن نظر جدید

او [کتیبه شاهپور سوم ساسانی در کاخ چتر ]مام دارد هر ترجمه معتبری رو ازش بخونی صراحتاً از پادشاهان هخامنشی به عنوان پدرانش یاد کرده و آنها را ستایش کرده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.