افزودن نظر جدید

1_ما قبول داریم فردوسی شیعه بود 2_اقای خالقی مطلق مدرک دکترا داره و تصحیح وی از معتبر ترین تصحیح ها است و در شاهنامه پژوهی بسیار با سواد تر از شما است 3_او هرگز سرقت ادبی نکرد بلکه شباهت های کوروش و کیخسرو رو برسی کرد 4_شباهت هایی که آورده همه با سند ومدرک است و هرگز بر پایه حدس و گمان نیست 5_غیاث آخر شما مانند این است که یکی بگوید امام رضا امام نیست چون اگر بود گروهی از شیعیان (اسماعیلیان) هرگز نمی گفتند برادر بزرگترش اسماعیل امام هفتم است 6_جالب اینکه خودتون هم اعتراف کردید که کوروش کیخسرو است زیرا نوشتید بعضی می گویند کیخسرو همان فریدون است 7_بیرونی هم گفته است کوروش کیخسرو است آیا شما از او هم دانا ترید (ص153) کتاب نامه: آثارالباقیه، ابوریحان بیرونی، ترجمه اکبر دانا سرشت اگر نظرم رو پخش نکنید من شما رو رسوا می کنم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.