افزودن نظر جدید

با سلام؛ و اما بعد: در این گاهشماری نام میتره دیده میشود ولی نام هیچ یک از خدایان گاهانی دیده نمیشود و این در حالیست که در تقویم ساسانیان ما نام امشاسپندان گاهانی را می بینیم. این خود دلیلی دیگر بر زرتشتی نبودن هخامنشیان است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.