افزودن نظر جدید

کوی هعوسروه درسته خوانش اوستایی کیخسرو است اما در روایات تفاوت های زیادی با هم دارند و روایات کیخسرو را در شاهنامه اگر برسی کنید میبینید روایات او به کوروش بزرگ نزدیک تر است تا کوی هعوسروه اوستا البته این را هم بدانید که زمان نگارش اوستا به درستی مشخص نیست و نظرات گوناگون وجود دارد و حتی برخی خود زرتشت را دوست پدر داریوش بزرگ دانستند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.