افزودن نظر جدید

باسلام ازدواج انسان باجن فرزندشان میشود شکلی کمترین شبیه میمون باکمرخمیده وبعدا تکامل یافت اولین ازدواج انسان قابیل باجن. که بردارش رو کشت صورت گرفته و بعدها تکامل پیدا کرد بشکل انسان امروزی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.