افزودن نظر جدید

در تاریخ، افرادی مثل امید دانا داشتیم که مؤمن شدند و مؤمن از دنیا رفتند و افرادی داشتیم که با آن همه ادعا، کفار شدند و کافر از دنیا رفتند. جناب پارسا، خیلی به خودتان ننازید، الله در کمین شماست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.