افزودن نظر جدید

این جناب امید دانا توهینهایی نسبت به الله خدای حقیقی و پیغمبر و اهل البیت و اسلام و قرآن داشته و درباره آنها ادعاها و شبهاتی مطرح کرده به این جناب امید دانا بایست گفت: شما برای اینکه یک طرفه به قاضی نروید چرا نمیروی جواب مسلمانان شیعه درباره اشکالاتی که فکر میکنی در اسلام است را ببینی؟ اگر منصف باشی باید جواب مسلمانان شیعه؛ البته علمای شیعه که به اسلام احاطه کامل دارند را ببینی تا بدانیکه در اشتباه بودی و چنین نیست که گمان کردی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.