افزودن نظر جدید

پاسخ به مح‌مد: 1. صیغه و ازدواج موقت در فرهنگ ایران باستان وجود داشته. اسناد در این باره فراوان است و همه اساتید تاریخ ایران در همه جهان این را قبول دارند. شما گویا با فرهنگ ایران مشکل دارید که به صیغه اشکال میگیرید. 2. نژاد عربی هیچ اشکالی ندارد. فقط افراد نژادپرست، نژاد خود را برتر از دیگران میدانند. 3. دین زرتشتی یک دین پاک نبوده. در دین زرتشتی، پدر حق دارد به زور با دختر خود همبستر شود، پدر حق دارد دختر خود را به هر بهانه ای بکشد.دین زرتشتی یک دین جن پرستی است. تمام این مسائل سند دارد که در همین سایت اسنادش ارائه شده و عاقلان میتوانند مطالعه کنند. 4. در همین قضیه جن پرستی اگر حرف برای گفتن دارید بفرمایید. وگرنه به حاشیه بردن بحث و هو کردن و حرفهای بی ربط زدن نشانه کم آوردن و ناتوانی است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.