افزودن نظر جدید

پاسخ به آتوسا خشایی: این چیزها را از خودتان درآوردید. این حرفها، بافته‌ی ذهن خودتان است. رهبران سیاسی و دینی زرتشتی، بارها و بارها گفتند که منظور ما از خویدوده، همبستری با محارم است: https://www.adyannet.com/fa/book/25068
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.