افزودن نظر جدید

شما غیر این کتاب منبع دیگه ای ندارید اینهمه کتاب هست شما همین یک کتاب رو گرفتیدهمش بهش استناد میکنید شمایک پادشاهو مثال بزن که بدون خونریزی روی کار اومده باشه؟تواون زمان آشوری ها هنگام فتح شهری به حیوانات هم رحم نمیکردن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.