افزودن نظر جدید

ویکی‌پدیا یک خاصیتی دارد اینکه هر کس میتواند مطالب آن را بنویسد و هر کس هم بخواهد میتواند آن را ویرایش کند. ماجرای «امیر دولاب» نشان میدهد که ویکی پدیا به خودیِ خود سندیّت ندارد. اما بعد. اینکه در عصر اسلامی چه اتفاقی رخ داد و سیر تغییر خط در عصر اسلامی چه بود، ربطی به بحث ما ندارد. بحث ما به خیلی خیلی قبل‌تر برمیگردد. کاتبان دربار هخامنشی، همگی با خط عیلامی و آرامی مطلب می‌نوشتند. یعنی هخامنشیان از خودشان خط نداشتند و حتی خط میخی هخامنشی هم فقط در چند مورد معدود استفاده شد و بعد از مدتی در دربار هخامنشی دیگر استفاده نشد. در بین مردم هم اصلا مورد استفاده قرار نگرفت و کسی از آن استقبال نکرد. ذر عوض در جامعه هخامنشی، خط عیلامی و خط آرامی (که هر دو هم تبار عرب ها بودند) مرسوم بود. بعدها خط پهلوی و خط اوستایی را هم زرتشتیان از آرامیان و ... یاد گرفتند. عربها هم خط خود را از آرامیان (که هم تبار خودشان بودند) یاد گرفتند. یعنی هم ساسانیان و هم عربها از آرامیان یاد گرفتند و البته عربها و آرامیان، عموزادگان هم بودند و از یک تبار.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.