افزودن نظر جدید

بعنوان شخصی که دوره های عرفان حلقه رو پشت سر گذاشته شهادت میدهم که تمامی آموزه های استاد طاهری بنابر اثبات وجود خداوند بوده و این آموزه ها تاثیرات بسزایی در زندگی شخصی و خانوادگیم داشته است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.