افزودن نظر جدید

به نظر من بهاییان پیاده نظام صهیونیسم جهانی در ایران هستند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.