افزودن نظر جدید

چرا این منصور هاشمی نامرئی پیامهایش را برای مردم آلمان و هلند و بلژیک که بیش از 1500 نفر از شهروندانشان را سیل برد ، پیامی ندارد ؟ چرا برای مردم کانادا و شما آمریکا که مردم گروه گروه از شدت آتش سوزی و گرمای کشنده ، آن هم در نقاطی نزدیک به قطب شمال پیامی ندارد ؟ چرا این منصور هاشمی به دولت آمریکا ایراد نمیگیرد که چرا در دست کودکان و نو جوانان آمریکایی مثل نقل و نبات مسلسل پیدا میشود ؟ چرا فریاد وا اسلاما و وا اخلاقای او برای قانونی بودن ازدواج هم جنسها در کل اروپا و آمریکا بلند نمیشود ؟ آیا این منصور هاشمی فقط راه ایران را بلد است ؟ شاید هم با سقوط بدخشان توسط طالبان مجبور شده که دفتر و دستکش را از آنجا جمع کند و جای دیگری برای بساط معرکه گیری را پهن کند . اگر واقعا" از هر طریقی به رابط های بالاتر این تشکیلات دسترسی دارید . توصیه کنید : خاور میانه جای خوبی برای بساط کردن نیست . بهتر است این تشکیلات به عربستان و زیر سایه حاکمان یهودی حجاز زندگی کند و یا یک راست به آمریکا یا اسرائیل هجرت کند .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.