افزودن نظر جدید

سلام عزیزتن مسئله جریان موسوم به هاشمی خراسانی ابدا" بر سر فقه ، کلام ، تفسیر ، علوم نظری و... نیست . چه بسیار انسانهایی که در این امور سرآمد روزگار خود بودند . چه بسیار انسانهایی که در این امور در دوران خود رقیبی نداشتند . اما در موضع گیری در جبهه شیطان قرار گرفتند و عاقبتشان به گمراهی و بدبختی انجامید . و چه بسیار کسانی که از این علوم بهره چندانی نداشتند و حداقل دانشمند علوم دینی نبودند اما با موضعگیری آگاهانه و به موقع در جبهه حق و اهل بیت قرار گرفتند و رستگار شدند . بعید است منکر این حقیقت باشید . آیا در بین اصحاب امام حسین ( ع ) که تا قیام قیامت هر انسانی در هر کجای این کره خاکی مدیون خون آنان است ، همه شهدا اهل فقه و کلام و صرف و نحو و حدیث و ... بودند ؟ چه چیز باعث شد آنان تا امروز بمانند و تا قیام حضرت موعود ، اهداف و انگیزه شان دستمایه هر انسان آزاده و خداجویی باشد ؟ اگر شخص یا جریانی همه علوم دینی رابه تمام و کمال بداند . در انتقال نظریه هایش از فصاحت و بلاغت و عقل تام برخوردار باشد ، اسلام را با تمام جزئیات و به نحو احسن بشناسد ، جریانات سیاسی را ، چه حق و چه باطل ، در حد اعلا بشناسد و افکار سردمداران آن جریان ها را به خوبی تجزیه و تحلیل کند ، اما در موضع گیری ، صف خدا محوران را از صف شیاطین تمیز ندهد ، هیچ چیز جز شقاوت و بدبختی نصیبش نمیشود . عرض حقیر این است که : جریانی که اصرار دارد خود را خراسانی موعود معرفی کند ، چرا نوک حمله اصلی خود و شمشیر خود را مستقیما" متوجه باطل ترین جریان جهانخوار و زورگویی عصر حاضر نمیکند . برعکس ، به جای انجام این رسالت اصلی و بزرگ ، اصرار دارد بر طبل اختلاف و نفاق ، آن هم با محوریت حمله به جمهوری اسلامی متمرکز شود . درد مردم سوریه و یمن و کشتار وحشیانه در عراق و مرگ هزاران کودک گرسنه یمنی و زنده سوزی هزاران مسلمان میانماری و ... را یا نمیبیند و یا خیلی سطحی و عوامفریبانه از کنار آنها میگذرد . هیچ کاری به دشمنی آشکار دشمن قسم خورده بشریت ، اسرائیل جنایتکار ندارد و یا خیلی سطحی و برای خوش کردن دل هواداران خودش چند کلامی میگوید و می گذرد، همان دشمن خونخواری که خودتان بهتر از حقیر در جای جای کلام خداوند ، بدسگالی و نامردمی اش را خوانده اید . این که جریاناتی مانند تفکرات تکفیری در مدت کوتاهی هزاران هزار زن را در بازار برده فروشان آن هم در قرن بیستم با اشاره و چراغ سبز شطیان میفروشد ، چندان دغدغه منصورخراسانی نیست. اینکه در قرن بیستم در جلو دوربین هزاران نفر آدم بیگناه ذبح شوند نگرانی اصلی جریان منصور خراسانی نیست . اگر چه گاهی عوامفریبانه اشک تمساح میریزد . این که روزانه صدها بمب بر سر کودکان یمنی ریخته شود دغدغه منصور خراسانی نیست . یا اگر منافاقانه مدعی دغدغه مندیست ، از این جنایات فقط نام میبرد و میگذرد . انگار که این جریان تنها یک دشمن برای بشر کشف کرده . و آن سید علی خامنه ای است . از این منظر سید علی خامنه هم دشمن استکبار جهانی آمریکا و اسرائیل جنایتکار است و هم دشمن جریانات انحرافی با ادعای اسلامیت . چه داعش باشد ، چه جریان موسوم به منصور هاشمی . داعش و منصور خراسانی هر دو اسلام ادعایی خود را خالص و نسخه نجات دهنده بشر میدانند . جالب است هر دو جریان نیت اصلیشان براندازی جمهوری اسلامی است . همان قصد و نیتی که بنی اسراییل و انگلو ساکسونها دارند . به عبارت خیلی ساده ، جریان منصور خراسانی ، بنی اسرائیل و شیطان بزرگ هر سه در یک جبهه قرار دارند و علیه یک دشمن مشترک فعالیت میکنند . یکی با انواع توطئه ها ، یکی با سلاح و تحریم و دلار و مذاکره ، یکی با سوء استفاده از اشتیاق مردم به ظهور امام عصر ( عج ). که سومی از بقیه خطرناکتر و شقی تر است . چون ابزارش اعتقاد مردم است . دست جای خوبی گذاشته است . ابزار دقیقی انتخاب کرده . که ممکن است در راه اندازی فتنه و آشوب بسیار موفق باشد . اما ایجاد این فتنه و آشوب ها از مختصات آخرالزمان است . و طبیعی است . مطمئن هستم شما فتنه های آخرالزمان را خیلی بهتر از حقیر میدانید و میدانید که : ثم یتغربله یتغربله یتغبربله . لیکن والله متم نوره ولوا کره المشرکون . والعاقبه للمتقین
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.