افزودن نظر جدید

شیطان، زشتی‌ها را زیبا جلوه می‌دهد. به قول قرآن، تسویل می‌کند. یعنی همین. زینت می‌دهد. باطل را پشت کلمات زیبا مخفی کرده، رنگ می‌کند و به جای حق به خورد دیگران می‌دهد. مراقب امثال منصور هاشمی خراسانی باشید. هرچند بعید میدانم اصلا چنین شخصی وجود داشته باشد. گویا یک گروه هستند که با این اسم مستعار در خدمت استعمار.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.