افزودن نظر جدید

سلام بله احسنت جناب حکیم. و نکته جالب این‌که مدعیان دروغین با ورژن جدید خصوصیت هایی دارند جدید.... دو پهلو حرف زدن، نشناخته شدن، تیر پیکان را اول مورد علمای شیعه و حکومت ایران گرفتن، حمایت خیلی جزئی از مظلوم، و... بارها شده درخواست مناظره میشود از این مدعیان دروغین ولی تن به مناظره و یا مباهله نمی دهند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.