افزودن نظر جدید

1. نگفتید ادّعا دارد، اما گفتید ایشان خودش را خراسانی موعود می شمارد و بنده از شما پرسیدم از کجا دانستید که ایشان خودش را خراسانی موعود می شمارد؟! آیا این جمله از شما نیست؟! «منصور هاشمی که خود را خراسانی موعود می‏داند، در معرفی اصل اعتقادی ‏اش...» خب این را از کجا دانستید؟! 2. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال؛ نمونه‌ی این دوگانگی پیش تر بیان شد. 3. ظاهراً خود دوستان هم ملتفت شده اند که کتاب «پرچم های تاریکی» ضعیف و نارسا بوده و در مصاف سلسله مقالات جناب خلیلی، کمبودها و کاستی های فراوانی داشته است، لذا نیازمند تدارک و ترمیم است! در عین حال از انتشار آنچه وعده دادید، خرسند خواهیم شد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.