افزودن نظر جدید

رسول الله صلی الله و سلم فرمود به هریک از صحابه رضی الله عنهم رجوع کنید هدایت میشوید و علی رضی الله عنه هم یکی از این صحابه است مگر غیر این است. الله تعالی را در نظر بگیرید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.