افزودن نظر جدید

خدا پسر میخواد چکار!!؟ جالبه مسیحیت فعلی معتقد است که همه ایمان آورانش پسر خدا هستند؛ و اینجا مانده اند که پس زنان و دختران چه میشوند؛ برای همین ادّعا کرده اند زنان و دختران از لحاظ روحانی پسر خدا هستند(یعنی تغییر جنسیّت روحانی میدهند) یادم نمی رود که دختری از مبلّغین مسیحیت فعلی پرسیده بود که چرا خدا پسر دارد و دختر ندارد؟ و آن مبلّغ درمانده گفت: نمی دانم از خودش بپرس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.