افزودن نظر جدید

هر کسی که میگه این ها خرافات هستش، خودش از دنیا عقب مونده. لعنت به کسی که به عقاید اهل حق توهین می کنه.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.