افزودن نظر جدید

وجود خدا هرگز ثابت شدنی نیست مسیح راه نجات است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.