اسلام از نظر مسیحیان رهیافته به اسلام .

  • 1397/05/11 - 17:21
عقایـد مسـیحیت، هرگز نزد من از مقبولیت لازم برخوردار نبود و برای من وجود خدا را ثابت نمی کرد. از این جهت شـعور من نسبت به وحدانیت خدا مانع می شد تا تثلیث را قبول کنم.

پایگاه جامع فرق،ادیان و مذاهب_ دکـتر بنـوه (علی سـلمان)؛ او شخصـی فرانسـوی اسـت کـه بعـد از بحث و مطـالعه فراوان و تحقیـق دربـاره قرآن کریم، ازمسـیحیت بازگشـته و به اسلام گرویده است. وی در مقاله ای در این باره می گوید: «من قبلا دینی داشتم که روح و جوهر آن مرا به زنـدگی دینی راهنمایی نمی کرد؛ زیرا عقایـد مسـیحیت، هرگز نزد من از مقبولیت لازم برخوردار نبود و برای من وجود خدا را ثابت نمی کرد. از این جهت شـعور من نسبت به وحدانیت خدا مرا مانع می شد تا مبـدأ تثلیث را قبول کنم، همان گونه که به تبع آن بین من و اقرار به الوهیت مسـیح حایل می‌شـد. و لـذا بدون اختیار روحم با جزء اول از شـهادتین ؛ یعنی «لااله الّا الله» و با حقیقت سوره اخلاص موافقت داشت. از اینجا روشن می‌شود که علت اصـلی انتخاب اسـلام توسط من به اسباب روحی محض باز می گردد، جز آن که سبب‌های دیگری نیز بوده که مرا در وارد کردن به این دین ترغیب کرده است که از بین آن هـا رضایت نداشـتن از «رهبانیت» است که این عمل به افراد سلطه ای می‌دهد که به اعتقاد آنان می‌تواند با آن، کارهای زشت بشر را محو نماید».[1]

پی‌نوشت:
[1]. نگاهی به مسیحیت، علی اصغر رضوانی، نشر جمکران، صفحه 100.

تنظیم و تدوین

دیدگاه‌ها

وجود خدا هرگز ثابت شدنی نیست مسیح راه نجات است

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.