افزودن نظر جدید

جریان علی کریمی فرق داره ایشون براساس منبعی موثق جمله ای از کوروش بزرگ را در اینستا‌ گرامش قرار داد ولی هرگز مانند دوست شما ادعا نکرد توانایی مناظره با فوق لیسانسه های تاریخ و خوار کردن اونا رو داره!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.