افزودن نظر جدید

در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، در مدح اسب رستم و خر اسفندیار، سخن بسیار هست. اما از کوروش و هخامنشیان هیچی وجود نداره. در سراسر متون ادبی و تاریخ ایرانی با اینکه از کلی شخصیت باستانی درجه 1 و 2 و درجه دهم مطلب داریم اما هیچ وقت کوروش نماد هویت ایرانی نبوده. اولین بار فراماسون‌ها و استعمارگران در حدود 2 قرن پیش، آمدند و قدم به قدم کوروش را به عنوان نماد هویت ایرانی به خورد یک عده ساده لوح دادند. اما جاهل و خام کیست؟ فرهنگ غنی مملکتش (مثل شاهنامه و آثار سعدی و آثار حافظ) را کنار گذاشته و با وسوسه صهیونیستها به رقص دراومده! و پی هخامنشی بازی رفته. هخامنشیان در بهترین حالت یک قوم متجاوز و اشغالگر بودند که بزرگترین افتخارشان را روی سکه هاشون آوردن که جز نیزه و شمشیر و چند تا قیافه کج و کوله هیچی نداشتند! درباره پاسارگاد: اولاً این هم ا بدبختی‌های جامعه ما هست که یک عده قبیله گرای عقب مانده اینقدر راحت دروغ‌ها را باور میکنند. این مکانی که به عنوان پاسارگاد امروز مشهور هست اصلا پاسارگاد نیست! بلکه پاسارگاد واقعی 200 کیلومتر اون طرف تر در حوالی پاسا (فاسا / فسا) هست دقیقا مختصاتی که یونانیان و جهانگردان رومی گفتند پاسارگاد در نزدیک فسا و در کنار رود سیتاکوس (ستکان) قرار داره و این محلی که امروز به عنوان پاسارگاد امروز مشهور شده رو اولین بار انگلیسی‌ها به خورد ساده لوحان دادند. مطالعه: https://www.adyannet.com/fa/book/26207
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.