افزودن نظر جدید

اینجا پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب است. پایگاهی جامع که درباره همه ادیان و مذاهب، جا برای گفتگو هست. این سایت بیش از 3000 مقاله در نقد و بررسی و ردّ وهابیت نوشته است. چطور به این پایگاه تهمت می‌زنید که نانخوار وهابیت است؟ لابد این تهمت زدن شما نشان ادب و فرهنگ شماست. اینکه کورش عددی نیست یک حقیقت تاریخی است. در سراسر متون تاریخی و ادبی ایران هیچ گاه کورش شأن و جایگاهی والا نداشت. و هر چه درباره بزرگی کورش گفته می‌شود یا از یهود است یا از غربی‌ها. بدا به حال کسانی که نشانی خانه پدر را از اجنبی می‌پرسند. برای اثبات عظمت کورش به چیزی استناد میکنند که همه جور آلودگی از آن بیرون میاید. مثلا منشور کورش که سند گوساله پرستی (مردوک پرستی) کورش است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.