افزودن نظر جدید

جالب است اینجا واقعا پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب است یا سایتی ایران‌ستیز که با بودجه وهابیان می‌چرخد یا جریان‌های استعماری حامی قوم‌گرایی و تجزیه‌طلبی؟ اگر چنان پایگاهی باشید چون هم به موضوعی دینی می‌پردازید و هم فرق و ادیان را که شاخه‌های گوناگون دارند در نظر دارید پس طبیعتا باید نگاهی اخلاقی و تکثرگرا داشته باشید که در لحن چنین نوشته‌ای اثری از آن نیست. چنین بی‌ادبانه که کورش عددی نیست نشان از بی‌فرهنگی شما دارد و نه تاریخ‌پژوهی‌تان. واقعا باید بر مملکتی که بخشی از بودجه‌اش را در اختیار چنین کسانی می‌گذارد که مروج تاریخ‌ستیزی باشند و بر شاخه بن ببرند باید افسوس خورد. بحث آن استاد این بود که نام کورش در منابع، بر خلاف تبلیغاتی که می‌کنند و شما هم دنباله‌رویش هستید، وجود داشت و شما هم آن را نتوانستید رد کنید. این که آگاهی‌ها در آن هنگام از آن پادشاه کم بود و بیشتر از منابع دینی یهودی این آگاهی وجود داشت و نه منابه یونانی یا سالنامه‌های بابلی یا سنگ‌نگاره‌های خود آن دوران، موضوعی دیگر است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.