افزودن نظر جدید

با سلام دوباره ؛ کتیبه بیستون اما اثبات میکند که داریوش و سلسله هخامنشی بوده است . آنچنان که در آن میخوانیم : " داریوش شاه گوید: این است آن کارهایی که پس از شاهی به انجام رساندم: پسر «کـورَئـوش» (کورش) به نام «کَـبـوجـی‌یَـه» (کمبوجیه) از دودمان ما در اینجا شاه بود. " [ برگرفته از سایت استاد غیاث آبادی ] در این کتیبه ابداً کورش را شاه نمیخواند اما فرزند وی را چرا و خود کورش را نیز از دودمان هخامنشی ، البته داریوش بسیار هم از خود تعاریف زیاد و بیجا میکند ، ولی درباره اعتبار این کتیبه هم به این لینک برخورد کردم " http://www.naria.info/view/1.aspx?id=681 " حال معلوم نیست کدام قسمتهای این کتیبه واقعی و دست نخورده باقی مانده است و کدام یک از این ترجمه ها واقعی اند [ با توجه به اینکه ندیدم استاد غیاث آبادی و یا در ترجمه های فارسی دیگر ، مترجم بگوید از روی خود کتیبه بیستون ترجمه کرده است و احتمالا از روی کتاب مستشرقین این کار را کرده اند که لینکی که گذاشتم نشان میدهد یک مستشرق تحریف و جعل را صورت داده است ] . من در تواریخ ایرانی مشابهاتی با اوستا و گفته های زرتشتیان می بینم و بنظر می آید اینان افکار و ... بودند که در میان مردم ایران رواج داشته است ( برخی اش ) ، چون تواریخ ایرانی بعضاً از چیزهایی حرف میزنند که فقط در بین خودشان پیدا میشود و هیچ سندی دال بر وجود آن نیست ، هماننده همین گشتاسبی که زرتشت در زمان او ظهور کرده است ، در وجود خود زرتشت هم اختلاف است چه رسد به گشتاسب و مشابه اینها را ( هماننده فریدون و ... ) در اوستا میتوان یافت که بنظر من اوستا از نظر تاریخی سندیت ندارد و ساخته و پرداخته گروهی شاعر است . اما چرا کورش اگر هم هخامنشی بوده نباید در استوانه اش بدان اشاره بکند و هماننده داریوش در کتیبه بیستون به آن افتخار بکند ؟ احتمال این است در قسمتهای مفقود شده استوانه بوده و احتمال دیگر هم این است که در کتیبه بیستون هم در این باره تحریف و جعل صورت گرفته و خبری از این حرفهای افتخار به هخامنشی و ... نبوده است و احتمال آخر هم این است که کورشی که استوانه را نوشته غیر از کورشی بوهد که در کتیبه بیستون بدان اشاره میشود و چند احتمال دیگر . بشدت این مسئله مبهم و مجهول است . اگر در پستی اعتبار منابع یونانی همچون هرودوت و گزنفون را نیز بررسی کنید خوب میشود . با تشکر .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.