افزودن نظر جدید

طبق شاهنامه و متون فارسی میانه (که همگی ریشه در ایران باستان دارند) اصلا سلسله ای به نام هخامنشیان نداشتیم. بلکه نخستین سلسله ای که بر ایران حکومت کردند، پیشدادیان بودند. بعد هم کیانیان آمدند و بعد از کیانیان هم اسکندر و جانشینان او... سپس اشکانیان و ساسانیان و بعد هم ورود اسلام به ایران. تقریبا تمام آثار باستانی ایران و افغانستان (که دارای تاریخ دقیقا مشترک هستند) در زبان عامه مردم به پیشدادیان (جمشید و فریدون و...) و کیانیان (لهراسب و گشتاسپ و رستم پهلوان و ...) منسوب است. در تواریخ ایرانی، پیشدادیان و کیانیان حاکمان اصلی و واقعی ایران بودند. امثال کورش، دست نشاندگان کیانیان بودند. این دیدگاه منابع ایرانی است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.