افزودن نظر جدید

با سلام ؛ برای دانلود کتاب لب التواریخ : http://www.farhangoadabeirani.blogsky.com/1396/08/03/post-1584/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C نکته جالب در این کتاب این است که اسکندر را ذوالقرنین خوانده است و گفته لقبش ذوالقرنین بوده است .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.