افزودن نظر جدید

در چه کتابی وعده باب مبنی بر 19باب بودن کتاب بیان ثبت شده ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.