افزودن نظر جدید

ممکن است تعبیرهای مختلفی از این قضیه شود. یک تعبیر همین است. گوساله‌پرستی... هرچند شخصاً این عنوان را جالب نمی‌دانم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.