هدف زرتشت از پرستش اهورامزدا: رسیدن به روح گاو مقدس

  • 1397/01/22 - 10:15
گئوش اوروان (Geuš Urvan) به معنی روان گاو، یکی از اصلی‌ترین موضوعات عقیدتی و فلسفی است. این گاو همان گاو مقدسی است که در باور زرتشتیان، اهورامزدا جهان سودمند را از نطفه‌ی آن خلق کرد. در گاتهای اوستا آمده که هدف زرتشت از پرستش اهورامزدا، خوشنود کردنِ روح همین گاو مقدس است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پیشتر با ارائه اسناد و مدارکی روشن از دلِ اَوِستای زرتشتی گفته بودیم که گئوش اوروان (Geuš Urvan) به معنی روان گاو، یکی از اصلی‌ترین موضوعات عقیدتی و فلسفی است. این گاو همان گاو مقدسی است که در باور زرتشتیان، اهورامزدا جهان سودمند را از نطفه‌ی آن خلق کرد. آن چنان که زرتشت، همه‌ی نیکی‌ها و حتی اهورامزدا را واسطه قرار می‌دهد تا به گئوش اوروان برسد. (بنگرید) جالب اینکه در گاتهای اوستا آمده که هدف زرتشت از پرستش اهورامزدا، خوشنود کردنِ روح همین گاو مقدس است:

اوستا، گاتها، هات 28، بند 1، ترجمه آلمانی اثر Christian Bartholomae به ویرایش Fritz Wolff

Zum Gebet um Unterstützung die Hände ausstreckend will ich um seine, des heiligen Geistes Werke, o Mazdah, vor allem zuerst bitten, o Asha, auf daß ich den Willen des Vohu Manah befriedige und die Seele des Stiers.

ترجمه فارسی: «دست‌های برآورده را برای نماز و یاری خواستن بلند نموده و خواستارم! بیش از همه درخواست می‌کنم ای مزدا، ای اشا... تا وهومن و روان گاو را از خود خشنود کرده؛ اراده آنان را برآورده سازم...»! هدف زرتشت از نیکی و نماز این است که روح گاو (die Seele des Stiers) را از خود خشنود ساخته و اراده او را برآورده سازد.

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

یعنی در اصل زرتشتیان گاو پرست بودند؟

ممکن است تعبیرهای مختلفی از این قضیه شود. یک تعبیر همین است. گوساله‌پرستی... هرچند شخصاً این عنوان را جالب نمی‌دانم.

کانال تاریخ حقیقی ایران (نقد زرتشت و باستانگرایی) در تلگرام، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: @n_bastan

ایرانیان باستان خورشید را گاو نر و ماه را گاو ماده میپنداشتند و به خورشید که نماد گاو نر بود اهورا می‌گفتند و به ماه که گاو ماده بوده مانگا می‌گفتند....

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.