افزودن نظر جدید

جزیه در آن یکی دو قرن نخست، سنگین نبود. بلکه به اندازه مالیات دوران ساسانی بود. جالبتر اینکه در دوران بنی امیه، اگر یک ایرانی زرتشتی، مسلمان میشد، از جزیه معاف نمیشد بلکه جریمه‌اش میکردند. چون بنی امیه به دنبال نشر اسلام نبودند بلکه در پی حکومت بودند. در همین سایت مطالبی هست جستجو و مطالعه بفرمایید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.