افزودن نظر جدید

با سلام و احترام بی خردگان جدیدا مدعی شده است که کورش بنا برقول مسیحیان حاکم بهمن است اما کیخسرو دانستن او نوشته خودش است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.