افزودن نظر جدید

آنچه ما گفتیم، با سند و دلیل است. ذوالقرنین را قبول داریم. اما اینکه کوروش همان ذوالقرنین باشد را قبول نداریم. پیش از حرف زدن، ابتدا بخوانید و تفکر کنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.