افزودن نظر جدید

استدلال و نتیجه گیری مطلبتان ضعیف است. بزرگان تصوف خودشان به انحرافات واقف بوده اند و در واقع منتقدان اصلی صوفیه خود صوفیه بوده اند. بزرگان صوفیه در تاریخ اکثرا فقیه بوده اند. تاریخ سازی و تغییر واقعیت امر جالبی نیست، مخصوصا در عصر حاضر که راه تحقیق به روی همه باز است و می توان صحت یک تحلیل را پیگیری کرد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.